Falownik jest najlepszym kolegą napędowca. A co robimy z naszymi kolegami? Dbamy o nich i staramy się, by funkcjonowali jak najlepiej. Przemiennik za naszą opiekę zrewanżuje się nam długą żywotnością i niezawodną pracą. W tym artykule opowiem wam o sposobach diagnozowania i serwisowania przemienników częstotliwości. Otaczające środowisko ma silny wpływ na żywotność falownika, więc musimy zadbać o jak najlepsze warunki. Jeśli zatroszczymy się o to jak należy, unikniemy przedwczesnego zużycia komponentów oraz wielu awarii. Dowiesz się także jak przechowywać przemiennik, gdy nie jest używany oraz jak go zutylizować, gdy przyjdzie kres jego pracy.

Jeśli potrzebujesz zakupu falownika, to zapraszam do kontaktu. Chętnie pomogę w doborze i dostarczeniu sprzętu. Tymczasem zapraszam do lektury.

Regularne cykliczne kontrole

UWAGA! Przed podjęciem jakichkolwiek czynności z przemiennikiem częstotliwości upewnij się, że urządzenie jest bezpieczne. W tym celu zastosuj się do poniższych zaleceń:

 • Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa dołączone do urządzenia.
 • Przed czyszczeniem, upewnij się, że zasilanie zostało odłączone.
 • Czyść przemiennik suchą szmatką. Używanie mokrych szmatek, wody, detergentów, lub rozpuszczalników może spowodować porażenie prądem elektrycznym, lub uszkodzenie produktu.

Aby zachować falownik w świetnej kondycji, warto codziennie dokonać jego kontroli. Bardziej szczegółowe, dokładniejsze kontrole przemiennika należy przeprowadzać co rok. Kontrole silnika warto przeprowadzać co dwa lata. Czynności, które należy podjąć oraz na jakie elementy szczególnie zwrócić uwagę zostały zebrane w poniższych tabelach.

Codzienna kontrola układu napędowego

Coroczna kontrola układu napędowego

Dwuroczna kontrola silnika

Kontrola modułów wejść/wyjść

Podejrzewam, że znasz budowę typowego przemiennika częstotliwości, jednak w ramach szybkiego przypomnienia, wspomnę w kilku słowach o jego budowie. Przemiennik jest zbudowany z 4 bloków: prostownika (najczęściej 6-pulsowego), banku kondensatorów, układu mocy oraz układu sterowania i zabezpieczeń, który nadzoruje pracę całego urządzenia. W tym artykule skupimy się na diagnozowaniu modułu diod oraz modułu tranzystorów IGBT. Zadaniem modułu diod jest prostowanie prądu. Natomiast tranzystory IGBT odpowiadają za przełączanie dużych mocy elektrycznych z częstotliwościami rzędu kilku kiloherców. W ten sposób generują i kształtują na wyjściu częstotliwość napięcia zasilającego silnik.

Schemat budowy przemiennika częstotliwości

Jak zatem zabrać się za sprawdzanie modułu diod oraz tranzystorów? Zacznij od zapoznania się z poniższą listą, która pomoże Ci przygotować falownik oraz da wskazówki jak rozumieć i interpretować pomiary.

 1. Odłącz kable zasilania (R, S, T) oraz kable silnikowe (U, V, W). W celu zachowania szczególnej ostrożności warto odłączyć sterowanie, a szczególnie interfejsy komunikacyjne.
 2. Upewnij się, że rozładowaniu uległ kondensator (DCP-DCN).
 3. Kiedy obwód jest otwarty multimer wskaże wysoką rezystancję (kilka MΩ). W pewnych sytuacjach multimetr może pokazać obwód zamknięty (niska rezystancja), następnie wysoką rezystancję przez kondensatory. Gdy obwód jest zamknięty, multimetr pokazuje rezystancję rzędu kilkuset kΩ lub mniej.
 4. Wyświetlane wartości mogą nie być stałe, jako że zależą od modułu i użytego testera. Wartość mierzona pomiędzy fazami jest akceptowalna jeśli standardowo dewiacja jest w granicach +- 10%.

Dodatkowo poniżej znajdziesz tabelę, która może okazać się niemałą pomocą podczas badania falownika.

Przed podjęciem prac pamiętaj o odłączeniu zasilania falownika. Koniecznie odczekaj też czas potrzebny na rozładowanie kondensatorów. Czas ten zazwyczaj jest podawany przez producenta i umieszczany na obudowie lub w dokumentacji przemiennika. Jeśli nie wiesz ile czasu powinieneś odczekać, załóż bezpieczny czas np. 30 minut.

Sprawdzenie diod

Najwyższa pora, by sprawdzić nasze diody. W tym celu wykonaj poniższe instrukcje. Instrukcja została przygotowana dla diody D2, jednak zasada pomiaru jest analogiczna dla pozostałych diod.

 1. Zmierz rezystancję diody D2 umieszczając plus miernika przy zacisku S oraz minus przy zacisku P. (Jeżeli otrzymamy wartość rezystancji rzędu kilku kΩ lub mniej, jest to objaw normalny).
 2. Zmierz rezystancję diody D2 umieszczając plus miernika przy zacisku P oraz minus przy zacisku S. (Jeżeli otrzymamy wartość rezystancji rzędu kilku MΩ lub mniej, jest to objaw normalny).
 3. Analogicznie zmierz rezystancję pozostałych diod.

Sposób pomiaru rezystancji diod

Sprawdzenie tranzystorów IGBT

Po sprawdzeniu diod pora na zbadanie tranzystorów IGBT. W tym celu wykonaj poniższe instrukcje. Instrukcja została przygotowana dla tranzystora Tr6, jednak zasada pomiaru jest analogiczna dla pozostałych tranzystorów.

 1. Zmierz rezystancję tranzystora Tr6 umieszczając plus miernika przy zacisku N oraz minus przy zacisku V. (Jeżeli otrzymamy wartość rezystancji rzędu kilku kΩ lub mniej, jest to objaw normalny).
 2. Zmierz rezystancję tranzystora Tr6 umieszczając plus miernika przy zacisku V oraz minus przy zacisku N. (Jeżeli otrzymamy wartość rezystancji rzędu kilku MΩ lub mniej, jest to objaw normalny).
 3. Analogicznie zmierz rezystancję pozostałych tranzystorów.

Sposób pomiaru rezystancji tranzystorów IGBT

Wymiana wentylatora chłodzącego

Jeżeli po wystąpieniu awarii wentylatora chłodzącego, przemiennik jest nadal eksploatowany, musimy się liczyć z pojawieniem się błędu przegrzania przemiennika. Brak przemiennika wpływa również negatywnie na żywotność pozostałych komponentów urządzenia. Po przepracowaniu odpowiedniego czasu pracy, wentylator chłodzący ulega wyeksploatowaniu i należy go wymienić na nowy, dedykowany przez producenta. Zaleca się, by wentylator wymieniać okresowo co 3 lata. Wentylatory możemy podzielić na kategorie w zależności od mocy przemiennika, z którym współpracuje. I tak dla przemienników LSIS, wyróżniamy wentylatory: 0.4~4.0 kW, 5.5~22 kW oraz 30~75 kW.

UWAGA! Przed podjęciem jakichkolwiek czynności z przemiennikiem częstotliwości upewnij się, że urządzenie jest bezpieczne. W tym celu zastosuj się do poniższych zaleceń:

 • Odłącz przemiennik od zasilania przed wymianą wentylatora. Kondensator stwarza możliwość porażenia, także odczekaj czas niezbędny do jego rozładowania. (Potrzebny czas wacha się od 1 do 3 minut po wyłączeniu zasilania, w zależności od mocy przemiennika).
 • Upewnij się, że kabel i złącze wentylatora nie dotykają łopatek. Gdy zostaną dotknięte grozi to uszkodzeniem przemiennika.
 • Uważaj na kierunek pracy wentylatora (nawiew, wywiew).
 • Po wymianie wentylatora sprawdź jego poprawne działanie.

Wymiana wentylatora dla przemienników LSIS 0.4~4.0 kW

 1. Zdejmij pokrywę wentylatora naciskając haczyki widoczne na obrazku przy strzałkach
 2. Odłącz wentylator i wyciągnij go z przemiennika.

Wymiana wentylatora dla przemienników LSIS 5.5~22 kW

 1. Zdejmij pokrywę wentylatora naciskając haczyki widoczne na obrazku przy strzałkach
 2. Odłącz wentylatora i wyciągnij go z przemiennika.

Wymiana wentylatora dla przemienników LSIS 30~75 kW

 1. Odkręć śrubki ① by odłączyć klamry wentylatora od przemiennika.
 2. Odłącz wentylatora i odkręć śrubki ②.

Przechowywanie

Może się zdarzyć albo nie jest to już dla Ciebie nowością, że nie potrzebujesz aktualnie używać przemiennika. Albo macie na zakładzie nieużywane falowniki w magazynie. Jak należy je przechowywać, by zachowały swoją funkcjonalność, by po ponownym zastosowaniu działały bez zarzutu? Już spieszę z pomocą i wskazówkami, jak składować przemiennik jeśli nie używasz go przez określony czas.

 1. Przede wszystkim zapoznaj się z instrukcją dołączoną do falownika. Znajdziesz tam wszelkie informacje o warunkach środowiskowych w jakich należy go składować.
 2. Jeżeli będziesz przechowywał falownik dłużej niż 3 miesiące, zadbaj by temperatura otoczenia mieściła się w zakresie od 10 °C do 30 °C.
 3. Nie wystawiaj urządzenia na działanie słońca, mgły, wilgoci, deszczu, itp.
 4. Przemiennik pakuj, najlepiej do oryginalnego opakowania, wraz ze środkami pochłaniającymi wilgoć. Na pewno znajdziesz w domu kilka saszetek pochłaniających wilgoć, które zostały Ci po zakupie butów. Nadają się idealnie.
 5. W przypadku konieczności przechowywania kilku falowników, staraj się nie ustawiać na sobie zbyt dużej liczby opakowań z falownikami.

Pamiętaj także o tym, że jeżeli przemiennik nie był używany przez długi czas, kondensatory zmieniają swoją charakterystykę ładowania i rozładowywania. Może to prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia. Postaraj się zasilić urządzenie na 30-60 minut, co najmniej raz do roku w okresie przechowywania. Wystarczy, że zasilisz falownik, a ten zacznie ładować i rozładowywać swoje kondensatory. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, gdy zechcesz go użyć po dłuższym czasie składowania.

Utylizacja

Podczas utylizacji oznacz falownik jako standardową stratę przemysłową. Urządzenie można w znakomitej większości recyklingować. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi oraz obowiązującym prawem. Jak widzisz Twój falownik może mieć drugie życie i stać się częścią nowych przemienników.

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiłem Ci kilka sposobów jak zdiagnozować, serwisować falownik, by ten mógł się odpłacić długą, niezawodną pracą. Opisałem tylko kilka uniwersalnych sposobów jak zbadać swój przemiennik. Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi. Dlatego tak ważne jest czytanie dokumentacji dołączonej do falownika. Nigdy jej nie wyrzucaj. Staraj się ją trzymać w łatwo dostępnym miejscu. W razie nagłego wypadku zawsze będziesz mógł się nią posiłkować. A jeśli masz jeszcze jakieś pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Potrzebujesz falownika?

Zapraszam do kontaktu,

biuro@dwimotion.pl
tel: 695445917