Danfoss AQUA Drive FC202 1,1kW – 1400 kW

Danfoss AQUA Drive FC202 jest napędem dedykowanym do aplikacji w gospodarce wodno-ściekowej, do napędu pomp i dmuchaw. Szeroki zakres mocy ze standardowymi i opcjonalnymi funkcjami oferowanymi przez VLT® AQUA Drive zapewnia najniższe koszty inwestycji i eksploatacji w aplikacjach w gospodarce wodno-ściekowej.Zakres mocy:

  • 1 x 200 – 240 V AC …………………1.1 – 22 kW
  • 1 x 380 – 480 V AC …………………7.5 – 37 kW
  • 3 x 200 – 240 V AC ………………0.25 – 45 kW
  • 3 x 380 – 480 V AC ………….0.37 – 1000 kW
  • 3 x 525 – 600 V AC ………………0.75 – 90 kW
  • 3 x 525 – 690 V AC ……………..11 – 1400 kW
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Kategorie: ,

Opcje

Moduł wejść/wyjść (I/O) (MCB 101):
3 wejścia cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe, 1 wyjście analogowe prądowe, 2 analogowe wejścia napięciowe.

Opcje wejść/wyjść analogowych oraz dodatkowych przekaźników(MCB 105, 109):
Możliwość zwiększenia ilości wejść/wyjść analogowych lub wyjść przekaźnikowych

Sterownik kaskady pomp (MCO 101, 102):
Opcje umożliwiają rozszerzenia standardowego sterownika kaskady pomp o dodatkowe tryby i pompy. Dzięki temu dostępne są dodatkowe możliwości sterowania pompami zwiększające energooszczędność i funkcjonalność aplikacji.

Karta z wejściami temperaturowymi (MCB 114):
Opcja oferuje ochronę silnika przed przegrzaniem poprzez monitorowanie temperatury łożysk i uzwojeń. Zawiera 3 wejścia czujnikowe (typu self-detect) dla 2 lub 3 przewodowych czujników PT100/PT1000.

PTC Thermistor Card (MCB 112):
Opcja MCB 112 PTC Thermistor Card jest kartą oferującą zaawansowaną ochronę silnika w oparciu o współprace z czujnikiem temperatury na silniku. Moduł ten posiada certyfi kat do współpracy z silnikami Ex (ATEX).

Dostępne protokoły

Profi bus (MCA 101),
DeviceNet (MCA 104)
Karta termistorowa ATEX PTC (MCB 112)
Profinet SRT (MCA 120)
EtherNet IP (MCA 121) i
Modbus TCP (MCA 122)
Opcje komunikacyjne.

Moduł zewnętrznego zasilania sterującego 24 VDC (MCB 107):
Zewnętrzny zasilacz 24 VDC może zasilać kartę sterującą i moduły opcji przy wyłączonym zasilaniu głównym.

Pokrycie zabezpieczające PCB
W standardzie zgodnie z (IEC 61721-3-3, standard 3C2), opcjonalnie standard 3C3, w szczególności dla przetwornic pracujących w środowiskach agresywnych.

 

Specyfikacja techniczna

Zasilanie (L1, L2, L3)
Napięcie zasilania 200 – 240 V ±10%,
380 – 480 V ±10%,
525 – 600 V ±10%,
525 – 690 V ±10%
Częstotliwość napięcia zasilania 50/60 Hz
Współczynnik przesunięcia fazowego (cos φ) bliski jedności (> 0.98)
Rzeczywisty współczynnik mocy (λ) ≥0.9
Częstość załączeń zasilania na wejściu L1, L2, L3 1-2/min
Dane na wyjściu (U, V,W)
Napięcie wyjściowe 0 – 100% napięcia zasilania
Przełączanie na wyjściu bez ograniczeń
Czasy rozpędzania/hamowania 0.1 – 3600 sec.
Częstotliwość wyjściowa (zależna od mocy) 1000 Hz
*VLT® AQUA Drive może pracować z momentem przeciążenia 110% przez 1 minutę.
Większy moment przeciążenia można uzyskać przez przewymiarowanie napędu.
Wejścia cyfrowe
Programowalne wejścia cyfrowe 6*
Logika PNP lub NPN
Poziom napięć 0 – 24 VDC
*2 wejścia mogą być użyte jako wyjścia
Wejścia analogowe
Wejścia analogowe 2
Tryby pracy Napięciowy lub prądowy
Poziom napięć -10 do +10 V (skalowalne)
Poziom prądów 0/4 do 20 mA (skalowalne)
Wejścia impulsowe
Ilość programowalnych wejść impulsowych 2
Poziom napięć 0 – 24 VDC (logika PNP)
Dokładność wejść impulsowych (0.1 – 110 kHz)
*2 wejścia mogą być użyte jako wejścia impulsowe
Wyjścia analogowe
Programowalne wyjścia analogowe 1
Zakres prądowy na wyjściu  0/4 – 20 mA
Wyjścia przekaźnikowe
Ilość programowalnych wyjść przekaźnikowych 2 (240 VAC, 2 A oraz 400 VAC, 2 A)
Protokoły komunikacyjne Wbudowane: FC Protocol i Modbus RTU (Opcjonalnie: Modbus TCP, ProfiBus, DeviceNet, Ethernet IP)
Temperatura otoczenia
Max. 55° C (50° C bez deratingu)